Hans weevers
Veelkleurig is aangesloten bij
Geregistreerd lid van het NVPA              
werkwijze  l   focussen  l   artikelen  l   Hans Weevers   l   tarieven  l   links  l   contact     

Een veelkleurige begeleiding


Een vrijblijvende kennismaking:

We starten met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Daarin kijken we of mijn aanbod aanluit bij jouw wensen. En met name of er een klik is tussen ons. Ook staan we stil bij praktische zaken. 

Een traject bestaat meestal uit 5 à 15 sessies, die veelal wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden.


Een diepgaande ontwikkeling:

Ik gebruik een veelkleurig palet aan begeleidingsvormen. Naast gesprekken maak ik gebruik van (ervaringsgerichte) oefeningen en focussen. Juist door een ervaring te doorvoelen ontstaat er ruimte en beweging.

Het probleem waar je mee zit, zullen we vanuit verschillende invalshoeken aanpakken. Je krijgt meer inzicht in jezelf en wat er speelt in relaties. Je ontwikkelt helpende denkpatronen. Emoties leer je te gebruiken als krachtbron. Je leert tegemoet te komen aan je diepe wensen.  Je geeft erkenning aan oude levenservaringen die doorwerken in het heden.Stapsgewijs oefen je met effectief gedrag. Je leert stilstaan bij wat er wel goed gaat.

Het effect is een diepgaande, persoonlijke ontwikkeling.

(Zie ook de rechterkolom hiernaast.)


Een doorgaande ontwikkeling:

Buiten de sessies om kun je werken aan observatie-, schrijf- en oefenopdrachten. Ter ondersteuning geef ik je inzichtgevende artikelen mee. 

Gaandeweg het traject zullen je zelfvertrouwen en je eigen probleemoplossende vaardigheden vergroot worden, Zo zul je ook zonder mijn begeleiding doorgaan met je ontwikkeling. 

Een ½ jaar na de afronding van het traject zullen we tijdens een gratis follow up gesprek stilstaan bij de blijvende resultaten.


Belangstelling? Klik hier voor contact . 

Zie voor meer informatie bij Hans Weevers en tarieven.