Hans weevers
Veelkleurig is aangesloten bij
Geregistreerd lid van het NVPA              
werkwijze  l   focussen  l   artikelen  l   Hans Weevers   l   tarieven  l   links  l   contact     

Van conflict naar begrip

Preventieve therapie / training bij het leren omgaan met relatieproblemenThema's waaraan gewerkt kan worden ...

 • nooit 'nee'-zeggen is de ander afhankelijk maken
 • een verzoek of een verkapte eis?
 • hoe is de onderlinge verhouding?
 • wat kun je leren van het irritante gedrag van de ander?
 • wat speelt er allemaal in dit conflict?
 • randvoorwaarden voor een vruchtbaar conflict
 • meer bewust te zijn van je gevoelens
 • om je niet te laten overspoelen door je emoties
 • om in te zien dat die gevoelens opkomen voor jouw behoeften / belangen
 • om op een gepaste wijze uiting te geven aan die gevoelens
 • om de invloed te zien van irreële verwachtingen en belemmerende gedachten
 • om de invloed te zien van oude ervaringen
 • om emoties in te zetten als krachtbron

Belangstelling? Klik hier voor contact . 


Zie voor meer informatie bij preventieve therapie / trainingHans Weevers en tarieven.


Kijk ook naar de inzichtgevende artikelen op deze website onder de kop 'van conflict naar begrip'.