Hans weevers
Veelkleurig is aangesloten bij
Geregistreerd lid van het NVPA     
werkwijze  l   focussen  l   artikelen  l   Hans Weevers   l   tarieven  l   links  l   contact     

Wie is Hans Weevers?


Ik ben Hans Weevers, 55 jaar, woonachtig in Wageningen, getrouwd met Willeke en vader van onze zoon Marijn. Ik ben kerkelijk meelevend in de Nederlands Gereformeerde Kerk, daarnaast bezoek ik regelmatig de Rooms Katholieke Kerk. Ik doe mijn werk vanuit een christelijke inspiratie.

Mijn basishouding kenmerkt zich door respectvolle acceptatie. Dit doe ik aandachtsvol, begripvol en met een rustgevende uitstraling. Daarbij ben ik zorgvuldig en gedegen. Ook heb ik een gedreven en creatieve kant, die mensen prikkelt en in beweging zet. Ik ben gericht op het waardevolle en krachtige in de mens.

Ik heb ruim 30 jaar ervaring met psychosociale begeleiding van mensen.Ik heb oa. gewerkt als trajectbegeleider, trainer en maatschappellijk werker. Sinds 2014 werk ik als Praktijkondersteuner-GGZ bij huisartsen. Daarnaast heb ik ruime ervaring in scholing van professionele begeleiders.  Zo heb ik van 2004 tot 2014 docenttaken op de Christelijke Hogeschool Ede verricht. Mijn praktijk Veelkleurig heb ik sinds 2008. Mijn praktijk bestaat uit drie takken: 1. psychosociale therapie, coaching en training tbv. hulpvragers, 2. scholing (supervisie, intervisietraining, coaching en training) tbv. professionele hulpverleners en 3. interim tbv opdrachtgevers (het verrichten van waarneemwerkzaamheden als POH GGZ, docent, trainer, maatschappelijk werker).

In 1984 heb ik de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk afgerond. In 2007 de post-HBOSupervisie en Coaching. In 2010 de opleiding tot gecertificeerd focusbegeleider. In 2014 de post-HBO POH-GGZ. Klik hier voor mijn C.V.

Ik ben geregistreerd bij Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, kortweg RBCZ, licentienummer 204511R en in het Registerplein in de kamers Maatschappelijk Werk en GGZ-agogen, onder nummer 461001243. Daarnaast ben ik lid van een beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, het NVPA, lidnummer 100593 en van de LV-POH GGZ, lidnummer 1042. Deze organisaties kennen een beroepscode (waaronder de geheimhoudingsplicht), een klachtenreglement en vereisen voortgaande deskundigheidsbevordering van hun leden.  Tevens ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG onder nummer 10154.

In 1989 tijdens mijn opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige liep ik hard tegen mezelf aan. Ik moest ruimte leren geven aan het onzekere jongetje in mij en aan mijn boosheid. Ook moest ik mijn eigen rol in de hulpverlening leren relativeren. Ook daarna heb ik perioden stil gestaan bij kwetsbare delen van mezelf, met name in het kader van de opleidingen tot supervisor en focusbegeleider. Deze ervaringen hebben me begrip voor de cliëntpositie gegeven. Ik ben dankbaar als een ander zich voor mij wil openen, zich kwetsbaar wil tonen en als ik die persoon verder mag helpen. Daarbij zie ik mijn begeleiding als een deel van Gods overkoepelende zorg voor die persoon.