Hans weevers
Veelkleurig is aangesloten bij
Geregistreerd lid van het NVPA              
werkwijze  l   focussen  l   artikelen  l   Hans Weevers   l   tarieven  l   links  l   contact     

Begeleidingsvaardigheden; interventies leren afstemmen

Scholing / coaching voor professionele begeleiders


In dit coachingstraject staan we gedetailleerd stil bij fragmenten uit jouw sessies.
Deze fragmenten lever je aan als verbata, geluids- en/of beeldmateriaal.
Je leert onderscheiden op welk level de cliënt zit en op welk level jouw interventie.

Je werkt zo aan de volgende doelen:
  • leren afstemmen op de cliënt
  • bewust integratief gebruik maken van interventies uit verschillende therapeutische scholen
  • versterken van ervaringsgerichte interventies
  • leren kijken vanuit verschillende inzichtgevende modellen
  • versterken van psychodynamische inzichten

Belangstelling? Klik hier voor contact . 


Zie voor meer informatie bij werkwijze - een veelkleurige begeleiding, Hans Weevers en tarieven.


Kijk ook naar de inzichtgevende artikelen op deze website onder de kop 'begeleidingsvaardigheden'.